Berikut kami kongsikan 10 rekaan jadual tugas kelas ataupun classroom duty untuk anda.

Template ini dalam bentuk PowerPoint dan boleh disunting teksnya.

Template ini juga kami buat dalam format A2. Jika anda ingin mencetak dalam bentuk yang lebih kecil seperti A4, A3 tidak menjadi masalah. Hanya 'Save As' as JPEG / PDF / PNG untuk mencetak!

Happy Downloading!