Infografik Garis Panduan Pembukaan Semula Prasekolah sebagai panduan bersama. Infrografik ini hendaklah dirujuk bersama Garis Panduan Pembukaan Semula Prasekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Muat Turun dalam resolusi tinggi dalam bentuk PDF:

Format A4 (Gabungan)
Format berasingan